SÅ BOKAR DU / RESEVILLKOR

Upplev Sydafrika AB har resegaranti ställd till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen

Upplev Sydafrika AB har resegaranti ställd till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen

1. Kontakt – Välkommen att kontakta Upplev Sydafrika för mer information om reseförslag samt våra upplevelser i Sydafrika (se RESEFÖRSLAG).

2. Rese- och kostnadsförslag – Upplev Sydafrika skickar ett reseförslag med kostnadsförslag.

3. Flyg och hyrbil/transport – Vi rekommenderar att Du bokar flyget på egen hand via nätet. Priset är alltid bättre och det ger större möjlighet att påverka flygtider och avreseort. Se till att vara ute i god tid med flygbokningen.

Njut av friheten och flexibiliteten av att ta dig runt på egen hand, Upplev Sydafrika hjälper till att boka din hyrbil. Önskas transport istället för hyrbil, går det naturligtvis att ordna.

Upplev Sydafrika hjälper även till att boka aktiviteter samt erbjuder olika conciergepaket, läs mer här!

4. Bokningsavgift – Om Du är nöjd med rese- och kostnadsförslaget, betalas en bokningsavgift på 10 % av reseförslagets totala kostnad.

Observera att vissa boenden, safari samt arrangörer av turer och aktiviteter kan begära en högre delbetalning (deposition) vid bokning, speciellt över högsäsong (peak season). Detta garanterar och säkerställer bokningen för dig som kund. Depositionen kan variera mellan 10 % – 50 % av totala kostnaden. Detta meddelas vid bokning.

5. Slutbetalning – Slutbetalningen ska vara Upplev Sydafrika tillhanda ca 30 dagar innan reseförslagets startdatum.

Observera att bokningar för den så kallade ”peak season” i december/januari kan komma att begära en tidigare slutbetalning samt tillämpa striktare avbokningsregler, vilket vi meddelar vid bokning.

6. Trevlig resa! – I god tid, ca 2 veckor innan avresa skickar vi dina färdhandlingar elektroniskt: Resplan med boendeinformation och vägbeskrivningar. Vi bistår även med tips på trevliga och bra restauranger samt fantastiska vingårdar.

 

Resevillkor

Läs om paketreselagen allmänna resevillkor här!

I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren.

Upplev Sydafrikas särskilda resevillkor i kursivt:

Betalning via Upplev Sydafrika AB
Upplev Sydafrika tar ut en bokningsavgift på 10 % av resepaketets totala bokningskostnad.

Bokningsavgiften skall vara Upplev Sydafrika tillhanda senast 7 dagar efter mottagande av faktura. Vissa boenden, safari samt arrangörer av turer och aktiviteter kan begära en högre delbetalning (deposition) vid bokning, speciellt över högsäsong. Detta garanterar och säkerställer bokningen för dig som kund. Depositionen kan variera mellan 10 % – 50 % av totala kostnaden, vilket meddelas vid bokning.

Om bokningsavgiften ej är Upplev Sydafrika tillhanda inom angiven tid kan bokningen ej garanteras. I och med att bokningsavgiften betalas träder avbokningsreglerna i kraft.

Priserna i resepaketet uppges i Sydafrikanska Rand, ZAR och är baserade på dagsaktuell lokal valutakurs. Betalningarna sker genom Upplev Sydafrika via svenskt bankgiro. Fakturorna skickas elektroniskt. Priset i SEK fastställs efter gällande valutakurs på respektive fakturadag. Observera att valutakursen fluktuerar. Bankens valutapåslag på 3 % erläggs vid fakturering. Upplev Sydafrika tar emot betalning via kort, kontakta oss för mer information.

Slutbetalning sker ca 30 dagar innan reseförslagets startdatum. Slutfakturan skickas 7 dagar före slutbetalningsdatum om inget annat är överenskommet.

Observera att boenden bokade under högsäsong (peak season) i december/januari samt vissa safarilodger kan begära en tidigare slutbetalning samt tillämpa striktare avbokningsregler, vilket Upplev Sydafrika i sådana fall meddelar vid bokning.

Resenärens rätt till avbeställning av resepaket
Avbeställning av resepaket, inkluderar boenden, safari, transfer, turer/aktiviteter och conciergepaket:

 Resenären har rätt att avbeställa resepaket enligt följande:
– Vid avbeställning tidigare än 31 dagar före resepaketets startdatum ska resenären betala bokningsavgiften som avbokningskostnad.
– Vid avbeställning senare än 30 dagar före resepaketets startdatum ska resenären betala 100 % av resepaketets totala kostnad.

De boenden, safari samt arrangörer av turer och aktiviteter som begärt en högre delbetalning (deposition) vid bokning återbetalas i SEK, baserat på dagsaktuell lokal valutakurs vid tidpunkten för avbokning, dock inte högre belopp än kund betalat till Upplev Sydafrika.

Återbetalning i SEK baseras på dagsaktuell lokal valutakurs vid tidpunkten för avbokning, dock inte högre belopp än kund betalat till Upplev Sydafrika.

En administrativ kostnad för att täcka bankavgifter kan tillkomma vid avbokning.

Avbeställning måste ske skriftligen.

Om en tur/aktivitet avbokas av arrangör återbetalas kostnaden för denna till kund.

Färdhandlingar
Ca 2 veckor innan resepaketets startdatum skickas dina färdhandlingar elektroniskt; Resplan i pdf med boendeinformation, vägbeskrivningar samt information och tips på aktiviteter, restauranger och vingårdar etc.

Avbeställningsskydd
Se över ditt skydd för eventuell avbokning på grund av sjukdom innan bokning med Upplev Sydafrika.

SÅ BOKAR DU

1. Kontakt!

2. Resförslag och kostnadsförslag!

3. Flyg och hyrbil/transport!

4. Bokningsavgift!

5. Slutbetalning!

6. Trevlig resa!

Viktigt att veta:

Den så kallade ”peak season” i december/januari (över jul och nyår) är MYCKET populär och kräver bokning av boende, safari, aktiviteter och restauranger lång tid i förväg.