INFORMATION OM COVID-19 I SYDAFRIKA

Senaste informationen gällande Covid-19 i Sydafrika

Senaste informationen gällande Covid-19 i Sydafrika

UPPDATERAD 2020-10-19

Sydafrika har öppnat sina gränser för internationellt resande från hela världen (1 oktober 2020). I dagsläget är svenskar välkomna till Sydafrika men vissa länder med stor smittspridning (22 länder i dagsläget) är ej välkomna och listan på dessa länder uppdateras var 14e dag. Läs mer om vilka länder som ej är välkomna till Sydafrika här.

Turism är en av Sydafrikas största och viktigaste inkomstkällor. Branchnäringen står för 8,6 % av Sydafrikas totala BNP och bidrar med 1,5 miljoner jobb. Coronapandemin har slagit hårt mot turistsektorn.

President Ramaphosas tidiga agerande och införande av hårda restriktioner resulterade i att Sydafrika hamnade i en av världens striktaste ”lockdown” den 26 mars. Då infördes ”fas 5” vilket innebar att invånarna tvingades hålla sig hemma, fick inte motionera eller rasta sina hundar. Alkohol- och cigarettförsäljning var förbjuden.

Sydafrika är det 12e mest drabbade landet gällande Covid-19 fall i världen men med relativt låga dödstal.

Smittspridningen har under en längre tid minskat och restriktionerna har efter hand lättats och landet arbetar nu vidare efter denna 5-fas trappa. Den 21 september infördes ”fas-1” där man lättade på restriktionerna för att inom snar tid kunna återgå till ett mer ”normalläge”. Sydafrika har under flera månader jobbat med s k ”safety protocols”, godkända protokoll för att säkerställa social distansering. Att bära mask på offentliga platser är fortfarande obligatoriskt. En sund, säker och ansvarsfull strategi har diskuterats fram av turistorganisationerna och regeringen för att inom turistnäringen kunna erbjuda ett garanterat coronasäkert turistande efter att landgränserna öppnade.

För senaste informationen gällande Covid-19 i Sydafrika, läs mer här.