KÖP RESEFÖRSÄKRING

Europeiska ERV erbjuder flera olika alternativ till dig som ska ut och resa:

Europeiska ERV erbjuder flera olika alternativ till dig som ska ut och resa:

t
Backpacker är en billig försäkring som passar utmärkt för dig som är upp till och med 35 år och ska backpacka och/eller ströjobba under din resa. Försäkringen täcker de allra största kostnaderna; till exempel sjukvård, hemtransport och ansvars- och rättsskydd. Dessutom får du en extra trygghet i form av vår larmcentral Europeiska ERV Alarm som finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året.

Exempel vad som ingår:

 • Kostnader för sjukdom och olycksfall
 • Hemtransport
 • Ansvars- överfalls och rättsskydd
 • Missad avresa
 • Bagageförsening
 • Eftersökning/räddning
 • Kristerapi
 • Evakuering vid terrordåd/naturkatastrof

Vid sjukdom eller olycksfall är det en självrisk på 1 000 SEK/skada.

Köp reseförsäkring
 

Reseförsäkring Bas och Plus passar för alla typer av resor då de ger dig möjligheten att skapa en försäkring helt utifrån dina egna önskemål och behov. Du kan välja allt från ett grundskydd med lägre pris och mindre omfattning (Bas) till ett väldigt starkt och omfattande grundskydd (Plus). Grundskyddet kan därefter förstärkas med olika tillval. Valet är helt och hållet ditt.

Exempel på vad som ingår:

 • Sjukdom/olycksfall ingår på resor över 45 dagar
 • Missad avresa
 • Bagageförsening
 • Ansvars- överfalls och rättsskydd
 • Evakuering vid terrordåd/naturkatastrof
 • Personförsening
 • Självriskskydd (hem- och bilförsäkring)
 • Självriskeliminering (hyrt fordon)
 • Förstörda semesterdagar – Plus
 • Ny resa – Plus
 • Reseavbrott – Plus
 • Invaliditet- och dödsfallsersättning – Plus

Köp reseförsäkring
 

Reseförsäkring Student är speciellt utformad för dig som är under 45 år och ska studera utomlands eller jobba som Au Pair. Försäkringen täcker de allra största kostnaderna, som till exempel sjukvård, hemtransport och ansvars- och rättsskydd. Dessutom skyddar försäkringen den egendom du har med dig på resan som t.ex. dator och surfplatta, och om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka under resan som hindrar dig från fortsatta studier kan du få ersättning för outnyttjade resekostnader/kursavgifter.

Exempel på vad som ingår:

 • Kostnader sjukvård
 • Reseavbrott
 • Hemtransport
 • Ansvars- och rättsskydd
 • Förlust av ägodelar
 • Försenat bagage
 • Naturkatastrof
 • Outnyttjade kursavgifter/resekostnader

Köp reseförsäkring
 

Med ERV’s avbeställningsskydd får du en prisvärd försäkring som ger dig pengar tillbaka om något plötsligt och oförutsett händer som gör att du inte kan åka iväg på din resa eller ditt evenemang. Du kan välja att försäkra hela resan eller bara delar av resan t.ex. flyget, boendet eller evenemanget. Försäkringen kan tecknas för ett obegränsat antal personer och till ett försäkrat belopp upp till 200 000 SEK. Vill du försäkra ett högre belopp, kontakta oss så hjälper vi dig till bästa lösningen.

Exempel på vad som ingår:

 • Ingen självrisk
 • Försäkrar syftet med din resa
 • Evenemangsbiljetter
 • Försäkrar dig mot oväntade händelser
 • Händelser i din bostad
 • Kan tecknas för ett obegränsat antal personer

Köp avbeställningsskydd
 

ERV är specialister inom företagsförsäkring för tjänsteresor och försäkring för utlandsplacerad personal. Vi har försäkrat tjänsteresenärer och utlandsplacerade under en lång tid och vet både vad som kan hända och vilket skydd som behövs.

Läs mer om företagsförsäkring
 

Besöksförsäkring – när du får besök från utlandet kan det kännas tryggt att teckna en försäkring som täcker sjukvårdskostnader. Vår försäkring ersätter bland annat vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall, akut tandbehandling vid olycksfall och resor i samband med sjukvård.

Exempel på vad som ingår:

 • Sjukvård
 • Tandvård
 • Hemtransport
 • Resor i samband med sjukvård

Köp reseförsäkring